Karakter Eğitimi

Karaman Özel Envar Eğitim Kurumları Eğitim-Öğretim politikası olarak; öğrencilerine ders öğretimi ve ders etkinlikleri dışında günlük hayatta ve okul sonrasında da benimseyeceği kişisel ve ahlâkî gelişimine destek olacak bir karakter eğitimi programı uygulamayı hedefliyor. Bu amaçla, öğrencileri ahlâkî açıdan istenen noktaya ulaştırabilmek için okullarımızda planlı bir şekilde günlük haftalık aylık ve dönemlik olmak üzere "Değerler Eğitimi" çalışmaları yapılmaktadır. Karakter eğitimi programında öğrenciler haftalık ve aylık periyotlarda planlanan etkinliklerde yer alarak karşılarında rol model olarak öğretmenlerimizi görmektedirler. Bu bilinçle, tüm öğretmenlerimiz öğrencilerle okul içinde ve dışında, merkezî sistemle belirlenen etkinlikleri uygulayarak nitelikli zaman geçirmektedir. Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz sadece okulda ve derste değil ders dışı ve okul dışında da öğretmenlerimiz ile beraber olabilmektedirler. Böylece öğrencilerimizin bu kuralları yerine getirerek, yaşayarak, hissederek benimsemeleri ve eğitimin kalıcı olması sağlanmaktadır. Bu manada biz eğitim gönüllüleri ise ahlaki, kişilik ve karakter olarak hedeflediğimiz hayırlı nesillerin oluşması yolunda cânı gönülden gayret ediyoruz. Velilerimizin de konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri, öğrencilere olumlu davranışların kazandırılması açısından son derece önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz.