Kulüplerimiz


MUTFAK KULÜBÜ:

Mutfak Kulübü öğrencilerimize dengeli beslenme bilincini oluşturmayı, Çabuk, hazır ve sağlıklı küçük besinler hazırlayarak grup çalışmasının önemini ve keyfini yaşatmayı, mutfak kültürümüzün güzelliklerini ve temizlik alışkanlığı kazandırmayı, yemekte görgü kurallarını, masa hazırlama düzenini ve mutfak düzeni ile hijyenini öğretmeyi hedefliyoruz.


ADAB-I MUAŞERET KULÜBÜ:

Günümüzde kısaca “görgü” de denen “adab-ı muaşeret”, sınırları vahiy tarafından tespit edilen davranış kurallarından ibarettir. Başka bir ifadeyle, Allah’ın razı olabileceği ölçülerde davranış sergilemektir. Davranışlarımızda Allah’ın razı olabileceği ölçüleri ise Sünnet-i Seniyyeden alıyoruz. Bu durumda adab-ı muaşeret için, Sünnet-i Seniyyeye uygun davranışlar şeklinde bir tarif getirmemiz de mümkün. Böyle olunca Sünnet-i Seniyyeye uymayan veya Sünnet-i Seniyyeden alınmayan davranışlara ne adab, ne de görgü diyemeyiz.Bunu göz önüne alarak Karaman Özel Envar Eğitim Kurumları olarak Adab-ı muaşeret kulübünün olması gerektiğini düşündük. Kulübümüzde okulumuzun misyonuna ve vizyonuna uygun Hayırlı  genç nesiller yetiştirmek için gönülden çalışıyoruz.


SPOR KULÜBÜ:

Okulumuz, öğrencilerinin bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla kurulan spor kulübü, öğrencilerimizin hem kendi yeteneklerini keşfettikleri, hem de güzel dostluklar kurduğu. Takım/ekip ruhunu geliştirmeyi hedefleyen aidiyet duygusunu yerleştiren tüm fiziksel etkinliklerin yer aldığı( basketbol , voleybol, futbol, hentbol ) vb. sosyal bir kulüptür.


İZCİLİK KULÜBÜ:

İzcilik, çocuk ve gençlerimize ahlaki ve şahsiyet gelişimine, milli ve manevi değerlerine yönelik eğitim veren; bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen, bir gençlik faaliyetidir. İzcilik Kulübümüz, Envar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü İzci Ünitesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hem kız hem de erkeklere yönelik, bay ve bayan liderlerimizle yıllık plan dahilin de çalışmalarımız devam etmektedir.


İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ:

Öğrencilerimizin İngiliz diline yabancı kalmamalarını sağlamaktır. İngilizce dersinde öğrendikleri yeni kelimeleri ve dilbilgisi yapılarını günlük hayatta aktif kullanabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Kulübün diğer bir amacı ise; çocuklarımıza tiyatro sanatını tanıtmak ve bir yabancı dil ile o sanatı icra etmelerini sağlamaktır. Her oyunda çocuklarımıza eğitici bilgiler vererek, güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmek hedeflenmektedir. İngilizcenin, hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları bir dil olduğunu göstermek hedeflenmektedir.


HELAL VE SAĞLIKLI GIDA KULÜBÜ:

Öğrencilerimizin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, gerekli her türlü eğitimi almalarına katkıda bulunarak; helal ve sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi ve alışkanlıkları kazanmaları için gerekli çalışmaların yapılması.


BİLİŞİM KULÜBÜ:

Envar eğitim Kurumları öğretmenleri olarak, kabiliyetli öğrencilerin bulunması, bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi, milletine ve ülkesine en faydalı fertlerin gün ışığına çıkarılması, bilimsel ve diğer sayısal metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunun geliştirilmesi için fen ve teknoloji kulübümüzde öğrencilerimizle etkinlikler yapılmaktadır. Kulübümüz, öğrencilerimizde kişisel becerilerin ve bireysel zekânın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturmayı, pozitif ve analitik düşünebilmeyi, yorumlamayı, analiz ve sentez yapabilme gücünü geliştirmeyi, sorunlar karşısında yılmayan ve çözüm üretebilen bir düşünce sistemini esas almaktadır. Böylece gelişmeye açık bir kişilik sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


MÜZİK KULÜBÜ:

7 den 70 tüm insanların hayatında yer tutan hemen her anımızda bizim duygu ve düşüncelerimiz büyük bir bölümüne tercüman olan bir sanat dalıdır. Bizde kendini ifade edebilen, ne istediğini bilen, toplumu tanıyan ve toplumun yararına işler yapan bireyler yetiştirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda kendilerine olan güvenleri arttırmak duygularını farklı yollarla da dile getireceklerini göstermek onlara toplum olma bilinci zaman geçmeden aşılamak için müzik derslerimizde yoğun çalışmalar yapmakta bu çalışmalarımızı da korolar ile sergilemekte, öğrencilerimizi açtığımız enstrüman kursları ile müzikal anlamda geliştirmekteyiz. Enstrüman eğitimini, öğrencilerimize kendilerini anlatabilecekleri  bir dil kazandırmak olarak görüyoruz. Korolarımız mehter ekibimiz ve diğer çalışmalarımızla çocuklarımızı müzik dolu bir dünyada kendi duygularını özgürce ifade edebilecekleri bir ortamda yetiştirmeyi amaç edinmiş durumdayız. Korolarımızı çok önemsiyoruz bunun bir çok bazılarından bahsetmek istiyorum: Koro çocuklarımızın teknoloji sayesinde birlik ve beraberliği unuttuğu arkadaşlarıyla vakit geçirmekten uzaklaştığı ve nerdeyse yalnızlığı gömüldüğü şu günlerde birlik ve beraberliği tekrar aşılamak için eşi bulunamaz bir araçtır Koro toplu bir şekilde hissedilen ortak duyguların ifade edildiği yerdir Koro sahne korkusunun yenildiği insanlara ‘’bende buradayım’’ dediğimiz ve özgüvenimizi sonuna kadar depoladığımız yerdir Koro her şeyden önemlisi şu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde iş yapabildiğimiz nadir etkinliklerdendir ve biz bu nedenle korolarımıza çok önem veriyor her öğrencimize bu havayı teneffüs ettirmeye çalışıyoruz.